• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  นางสาววราภรณ์ พุ่มผกา
  ครูชำนาญการ

 • นายประสิทธิ์ กระจายลม
  ครูอัตราจ้าง

  นายพิพัฒน์พงษ์ วงษ์ดินดำ
  ครูอัตราจ้าง