• หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  นางสาวชวราภรณ์ พุ่มผกา
  ครูชำนาญการ

 • นายประสิทธิ์ กระจายลม
  ครูอัตราจ้าง

  นายพิพัฒน์พงษ์ วงษ์ดินคำ
  ครูอัตราจ้าง