• หัวหน้างานแนะแนว

  นางสาวปวีณา จันทรโชติ
  ครูผู้ช่วย

 • นางกวิตา จรัลชวนะเพท
  ครู

  นางสาวนงอร อ่อนเจริญ
  ครูอัตราจ้าง