• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  -----------------------------------
  หากนักเรียนท่านใดที่ไม่มีชื่อ ระดับชั้นม.1 ให้มาตรวจสอบรายชื่อวันสอบ 6 มิถุนายน
  และนักเรียนชั้น ม.4 ให้มาตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบวันที่ 7 มิถุนายน
  หรือ โทร 02 1706512