กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน "ชวนชมเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00 น. - เคารพธงชาติ

เวลา 08.30 น. - แข่งกีฬาตะกร้อ ชาย ม.ต้น / กีฬาแชร์บอล หญิง ม.ปลาย

เวลา 09.00 น. - แข่งกีฬาตะกร้อ ชาย ม.ปลาย / กีฬาแชร์บอล หญิง ม.ต้น

เวลา 09.30 น. - แข่งกีฬาวอลเลย์บอล ชาย รวม

เวลา 10.00 น. - แข่งกีฬาวอลเลย์บอล หญิง รวม

เวลา 11.00 น. - แข่งกีฬาฟุตบอล 7 คน ชาย ม.ต้น

เวลา 12.00 น. - แข่งกีฬาฟุตบอล 7 คน ชาย ม.ปลาย

เวลา 13.00 น. - แข่งกีฬาฟุตบอล 9 คน หญิง รวม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00 น. - เขบวนพาเหรด วงดุริยางค์และคณะครูพร้อมที่สนามกีฬา

เวลา 08.20 น. - แชกผู้มีเกียรติ เข้านั่งประจำที่จัดเตรียม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เข้าแถวหน้ากองอำนวยการ

เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธีมาถึง และเข้านั่งประจำที่ พิธีกรสั่ง "เคารพประธาน ทั้งหมดตรง"